Karma är förklaringen! Del 3 om waldorfskolan Solvik

Det absolut futtigaste, snuskigaste och mest avskyvärda är den deklaration som Waldorfskolefederationen och Waldorflärarhögskolan kommer med i slutet av del 3 av De utvalda barnen, en serie av Jasper Lake.

”Oj nej, vi har aldrig menat något sådant, det här är ju alldeles hemskt,” flöjtar de ansvariga skenheligt och menar att Solvikskolan är ett undantag.

Man vägrar att se sammanhangen, orsak och verkan. Fast de är uppenbara för vem som helst som har ögon att se med.

Pär Ahlbom, läraren och grundaren av Solvikskolan, får stå som ensam syndabock för ett skolsystem, ett experiment med svenska barn som försökskaniner, ett experiment som har fullkomligt klara förebilder i en pedagogik som samtliga skolor följer kritiklöst och hängivet.

Man vägrar att ta ansvar, man vägrar att förstå vad konsekvenserna av Steinerpedagogiken är, man vägrar att inse att Solvikskolan ingalunda är ett extremt exempel utan bara en logisk följd av ett sjukt tankesystem.

Jag är full av beundran för Jasper Lake och de andra ansvariga för denna helt banbrytande serie: Tack, allt finns, svaret på alla frågor blottläggs.

Det var strongt att orka vänta med det mest graverande till sista avsnittet. Karma och reinkarnationen. Fullkomliga filosofiska påhitt, helt i stil med kristendomen och islam och andra religioner. Opium för folket.

Man uppfinner ett godtyckligt tankesystem som handlar om att dela in barn i dugliga och odugliga enligt påhittade normer, en överlägsenhetskult, där de som är inne i systemet är överlägsna dem som är utanför och där utfrysning och mobbning är självklara följder för dem som inte är ”rätt” sorts människa. Och sen vägrar man att förstå att just detta avskyvärda är inbyggt i systemet och måste bli en följd av det. Att hjärtlöshet och nonchalans och våld människor emellan är priset man betalar. Att tala om karma och reinkarnation på det sätt som antroposoferna gör resulterar i ett hjärtlöst och våldsamt system, som man sedan ihärdigt förnekar eftersom de flesta människor inte kan tänka i de banorna. I århundraden har föräldrar agat sina barn och bara menat väl. Detta är samma sorts blindhet.

Men det är ståtligt att se och höra protesterna. De vuxna barnen skräder inte orden. Men likt förbannat går deras barn i samma skola. De ser inte att grundfelet sitter i själva filosofin. Att göra lätta kosmetiska korrigeringar förändrar inte grundproblematiken.

Det är inte hemskt länge sedan en renlärig steinerian, en i övrigt snäll och hygglig människa, förklarade för mig att välgörenhet och samhälleliga insatser för att jämna ut inkomstklyftorna är helt onödiga och kontraindicerade. Folk har det dåligt för att de har varit onda I ETT TIDIGARE LIV. Sådetså! Så man kan genast sluta tycka synd om dem och i stället låta dem gå under, så som deras karma har förutbestämt.

Men visst är det gripande när till och med Pär mjuknar till slut och erkänner att han kanske inte har haft helt rätt. Det är bara väldigt svårt att tro att han har förstått vad han har hållit på med.

En bragd, kallar jag denna serie, en bragd som jag hoppas ska få all den uppmärksamhet den förtjänar.