VARFÖR VISSTE INGEN NÅGONTING? VARFÖR FRÅGADE INGEN MIG?

Det är nu 43 år sedan jag började gå i terapi. Det var alltså 1976 och tidningarna var fulla av trosvissa artiklar om hur viktigt det var att gå i terapi och bearbeta sina svåra livserfarenheter. Då som nu försäkrade man att terapeuterna visste och kunde hjälpa.
För 43 år sedan hade jag ensam kånkat på ett svårt trauma i 18 år. Hemma var det omöjligt att tala om det, hela familjen var svårt drabbad. Vännerna undvek demonstrativt alla försök att tala. Lärarna i skolan uppmanade mig att vara tapper. Kuratorer och terapeuter fanns inte på den tiden.
Uppmuntrad av alla artiklar och böcker om terapi tänkte jag att det säkert skulle vara bra för mig att få lite extra hjälp.
Det tog mig många många år att fatta att mina terapeuter inte hade den blekaste aning om vad de skulle göra med mig. Det värsta var att de utan att blinka offrade mig för att slippa säga att de inte visste ett skvatt om vad jag talade om. De teg och lät mig tro att de förstod. Ja, de teg och lät förstå att det var rätt att göra så. Och jag pratade, och pratade, och pratade, och pratade. Det var väl skönt för dem så behövde de inte göra något. I efterskott skäms jag för att jag gick kvar. Hur kunde jag vara så dum att jag inte förstod att de var totalt inkompetenta?
Tyvärr är det inte egalt vad en terapeut gör. Jag blev sjuk av den behandling jag fick. Och sedan var det lätt att skylla allt på mig. Jag blev den omöjliga patienten.
Nu följer jag noga med allt som skrivs om trauma. Och fortfarande är det sällsynt att något av det som skrivs talar till mig.
Det mesta handlar om hur man ska bemästra sina känslor, reglera dem, lugna sig. Någon förståelse för traumat tycks inte finnas. Det gäller i princip att tysta patienten.
Idag är det mycket vanligt att terapeuterna tittar på något i fjärran och säger: ”Vi har alla våra motgångar i livet! Ingen kommer undan!” Eller så talar de lyriskt om resiliens, som är det nya modeordet. Du kan klara vilka kalamiteter som helst med resiliens. Man intervjuar människor som har förlorat hela familjen i tsunamin och förklarar att dessa människor utmärker sig genom sin resiliens. Bra, så behöver man inte hjälpa.
Om jag hade blivit intervjuad under de första 18 åren efter katastrofen så skulle jag också ha beskrivits som osedvanligt resilient. Jag hade gått ut skolan med toppbetyg, jag hade studerat i USA, jag hade skaffat mig ett högkvalificerat jobb, och jag hade vänner och pojkvänner. Att allt var mycket mödosamt för mig syntes inte utanpå. Mitt glada skratt smittade. Krukan går till brunnen tills den spricker.
Det var tur för mig att jag i början av 1990-talet hittade Konrad Stettbachers och Jean Jensons metoder. Utan dem vore jag antagligen inte längre vid liv. Ingendera av dem visste något om mitt trauma, men de tog mina svårigheter på allvar och uppmanade mig att lyssna och tro på mig själv. Det var en underbar lättnad att läsa deras böcker och tillämpa deras metod, som dag för dag lyfte av mer och mer av mina bördor. Det var tufft och hårt att äntligen ta sig själv på allvar, tårarna strittade, vrålet ekade, ibland tänkte jag att smärtan aldrig skulle ta slut. Men den tog slut, jag kom ut ur min tunnel, jag började uppleva känslor som jag inte hade haft sedan katastrofen, jag började se på livet med tillförsikt.
Jag har beskrivit allt i min bok Den omöjliga patienten, som jag måste skriva för att överleva mina terapeuter.
Idag vet vi att det är ungefär 50 % av alla psykoterapipatienter som får hjälp. Resterande 50% får dålig eller ingen hjälp. (Helsinki Psychotherapy Study, bl. a.) Ändå hör vi aldrig något om dessa patienter. De viftas bort med förklenande förklaringar som att de är terapiresistenta, gör motstånd mot att bli friska eller något annat bisarrt, som befriar terapeuterna från allt ansvar.
Eller så gör man som de medicinska skolorna, man tystar patienten med mediciner.
Så sorglig är situationen. Hoppas att jag får leva tillräckligt länge för att få se vinden vända! För den måste vända. Vi kan inte ha det så här.
Vad borde då mina terapeuter ha gjort? När jag läser om andra traumafall inser jag att jag var ett riktigt enkelt fall. Och också detta enkla fall lyckades terapeuterna kvadda. Ganska duktigt kan man säga.
Men vad borde de ha gjort? De borde ha bekräftat att jag hade varit med om en svår olycka. Och sedan borde de ha låtit mig berätta, från början, omständligt, om och om igen. Det skulle ju ha förutsatt att de klarade av ångest och tårar och förtvivlan, att de inte trodde att jag skulle bli galen om jag började tala om traumat, att de själva skulle ha uthärdat att höra, lyssna och bekräfta.
Denna enkla metod skulle förmodligen ha hjälpt mig på ett halvår.
Nu ber jag mina läsare begrunda att jag gick 20 år i terapi utspritt på sammanlagt 30 år, utan att någonsin få tala om ett svårt trauma. Varje gång jag försökte tala om mitt trauma måste jag ta sats och varje gång vek terapeuten undan. Jag klarade inte av att framhärda. Tvärtom var jag i skriande behov av hjälp, terapeuten borde ha uppmuntrat mig och hjälpt mig med insiktsfulla frågor och seriöst lyssnande. I stället satt jag där och talade till en död fisk som inte hade någonting att komma med. Det var jämförbart med mord.
Idag fattar jag inte att jag överlevde. Jag har ingen svårighet att förstå varför många helt enkelt går under.

On resistance

One of the most cherished explanations for psychotherapy gone wrong is that the patient is ”treatment-resistant” i e opposes the therapeutic process. Originally Sigmund Freud was the one who first put forward this theory, which in fact frees the therapist from all responsibility. I have as yet not found one single therapist who has thought of how this feels for the patient or what consequenses it has for the patient.
I can tell you: The patient can never utter one single word of critiscism regarding the ”help” he has gotten – anybody smiles benevolently and understands that all is his own fault, he has been reluctant and resistent towards any ”help”. The man in the street knows that the fault is the patient´s there cannot be anything amiss in the therapist´s work.
I found an interesting man on the Internet the other day, a man who seemed to understand this dilemma. His name was Allan Abbass. One of the leading names in the ISTDP-movement (Intensive Short-Term Dynamic Therapy).
He spoke so adamantly about the therapist´s shortcomings, that I immediately decided to make a closer acquaintace.
I was immediately sorely disappointed.
I quote:
”About half of all psychotherapy clients have little to no response—or can even worsen—in treatment. Why? They unknowingly use treatment-defeating behaviors, or resistances, placing all manner of obstacles to prevent emotional closeness and a successful collaboration with the therapist. It is as if they cannot allow treatment to succeed. This can be frustrating and demoralizing for both the therapist and the client.”

The same old song. All is the patient´s fault. The terapist is the helpless victim of the vicious treatment-defeating patient. This is the eternal sacred explanation for all the therapist´s shortcomings. It is never the therapist´s fault.
But no, that is not what Abbass means. He has discovered how the therapist may defend himself.
I remember vividly how my short term terapists pointed their fingers at me and chanted: ”Don´t you see what YOU are doing?” No, I said perplexed. ”You WANT to exclude US!” No, I don´t. ”SIGH! She doesn´t understand what she is doing.”

But Abbass has an understanding word for me. He says:

After these patients had experienced years of childhood deprivation and abuse, the system often re-creates thwarted attachment efforts and adds to their burdens.

Note: The System. Not the patient this time. But this is the only time he says anything in the patient´s defence. After this brief moment of understanding he goes on to explain how the patient must be confronted with his ”treatment resistance”. Helping the patient with the original trauma seems never to be an option.

In my case – after 30 years of hard work to save my sanity, working like a maniac against several therapists in a row – I know that what happened was exactly that: my therapists repeated the reactions of a poisonous and thwarting system once more, adding to my burdens abundantly. And then they explained that I was treatment resistant.

At the time I used to say that their system was just as brutal and ignorant as if they had asked me to put my finger in a candle flame and keep it there. And then when I withdrew they would explain that I was treatment resistant.

I got no help, needless to say. Finally my situation was really dangerous, I wanted to go under the train every day for a very long period of time.
At this time of dire need I found Stettbacher/Jenson about whom I have been writing abundantly. Without their wonderful and precise self help method I would not be here.

It is true, Stettbacher/Jenson work the way Abbass describes: once you have seen and felt the emotions involved in your very real original problems you take a big stride forwards. You understand in depth the dilemma you were in when the original trauma happened. You are back in the reality of the child and you are convinced that you will die.

So to me there is really no reason to ”provoke” anything or question anything. In front of death anybody will flee for their lives.

So I wish you would stop talking about the patient resisting treatment and instead focus on advising the therapists to give the right sort of help. And the right sort of help is not confronting the patient with his resistance. Because the patient must resist as long as his situation is not understood. A therapist who lacks the knowledge required is in fact abusive.
Abuse must be resisted.